-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
הגשר לחיים טובים יותר

הבה ניקח אדם שלקה במחלה קשה. המיינד שלו טרוד כל-כך באשר לאותו מצב עד כי אין הוא יכול לחזות דבר כמעט מעבר לשלב החלמתו. אם במצבו זה היה מישהו בא ומציע את הרעיון שבתוך שבוע הוא עשוי לחזור לעבודתו ולשחק עם קבוצת הכדורגל של משרדו, ספק אם הוא היה בכלל מקשיב. מששכך הכאב והוא מתחיל להרהר באפשרות התרוממותו לכלל ישיבה, ייחשב הדבר להישג של ממש. לאחר מכן הוא יוכל אפילו להשתעשע ברעיון לרדת במדרגות. אולם, אם בנקודה כלשהי בתהליך השיפור היו מבקשים ממנו לחשוב על התנאים הקשים של עבודתו או על קבוצת הכדורגל של משרדו, יהווה הדבר שיפור גדול מדי בפרק זמן קצר מדי.

בדומה לכך, התקדמות רוחנית מתרחשת לאט, מעט בכל פעם, ואין לצפות שאדם יזנק מיד אל הרמות הגבוהות ביותר. הטבלה שמר האברד עיבד מציינת לא רק שיפורים שניתנים להשגה, כי אם גם את תוואי ההתקדמות הנכון, ויש בכך כדי למנוע את העיכוב הבלתי נמנע בהתקדמות כאשר מנסים להשיג יותר מדי, מוקדם מדי. התקדמות מסודרת, שיפור אחד בכל פעם, כפי שמר האברד התווה זאת, מאפשרת לטפס בקצב משביע רצון למצב קיום גבוה מאוד באמת.

הטבלה שמציגה דירוגים אלה של השתפרות נקראת 'טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות של הרמות והתעודות'. הטבלה מחולקת לשני צדדים – הצד השמאלי מראה את צעדי ההכשרה הנלמדים בסיינטולוגיה, והצד הימני מראה את צעדי האודיטינג.

הסיווג מתייחס להכשרה בסיינטולוגיה, ולעובדה שישנן פעולות מסויימות שנדרש לעשותן, או מיומנויות מסויימות שיש לרכוש לפני שאדם מסווג כאודיטור ברמה מסויימת, ומתירים לו להתקדם אל הדרגה הבאה.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים