-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר חדשות חנות ספרים מילון מונחים קישורים תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
סײנטולוגיה: הרקע שלה ומקורותיהסיינטולוגיה ממשיכה מסורת ארוכה של דבקות בדת. שורשיה נטועים באמונותיהן ושאיפותיהן העמוקות ביותר של כל הדתות הגדולות, ובכך היא אוצרת בקרבה מורשה דתית עתיקה ומגוונת כאדם עצמו.

למרות התבססותה על מאגר חוכמה בן 50,000 שנה, סיינטולוגיה היא דת חדשה, דת שבודדה את חוקי היסוד של החיים ולראשונה פיתחה טכנולוגיה יעילה, שיישומה מאפשר לאדם להפוך את התקיימותו למאושרת יותר ורוחנית יותר. לפיכך, סיינטולוגיה היא דבר שאדם עושה, לא רק דבר שאדם פשוט מאמין בו - נקודה חשובה שתובהר במידה רבה ככל שתמשיך בקריאה.

ישנה חשיבות לעובדה שפיתוחה של סיינטולוגיה ותפוצתה המהירה התאפשרו, בין השאר, בזכות קידום מדעי הטבע במחצית הראשונה של המאה העשרים. סיינטולוגיה מהווה יישום אנושי אמיתי ראשון של מתודולוגיה מדעית לפתרון בעיות רוחניות.

חלקו הראשון של ספר זה מקנה יסוד מוצק בנושא הסיינטולוגיה, ועוסק בשלושה נושאים, כשלכל אחד מהם מוקדש פרק. בפרק הראשון ניתן מבוא תמציתי לדת הסיינטולוגיה והסבר בסיסי של עקרונותיה. הפרק השני מתאר את תולדותיה של החשיבה הדתית, כדי למקם את הסיינטולוגיה בהקשרה הנכון ולהבהיר את דרכיה. הפרק השלישי מציג בפני הקורא את מייסד הסיינטולוגיה, ל. רון האברד.

 • ל. רון האברד:
  המייסד של סיינטולוגיה

  HTML      Flash  הקודםהבא
 •  

  | דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
  | Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
  © 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

  למידע על סימנים מסחריים