-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
פרק 6

הגשר לחיים
טובים יותר

ה
אמונה, שלפיה אדם מסוגל להשתפר ולהפוך עצמו לאדם טוב יותר, מקובלת לפי המסורת. התיאוריות של הפסיכולוגיה במאה התשע-עשרה – אשר טענו כי מרגע בואנו לעולם אנו נשארים כפי שאנו – נטו להאפיל על רעיון זה. יתרה מזאת, הפסיכולוגיה הציגה את הרעיון החדש, ועם זאת הכוזב לחלוטין, לפיו האדם הוא בסך-הכל בעל-חיים, ולפיכך אינו יכול לשפר את יכולתו, אינו יכול לשפר את התנהגותו ואינו יכול לשפר את בינתו.

בשל כך מתקשה האדם להבין את הרעיון העתיק יותר והאמיתי יותר, שלפיו האדם הוא נפש, וביכולתו לשאוף אל מצבי קיום גבוהים יותר ולהשיגם.

עם זאת, שינוי לטובה הוא מציאות. מצבי קיום רבים, גבוהים יותר, מצויים בהישג ידו של האדם, וניתן להגיע אליהם באמצעות סיינטולוגיה. ל. רון האברד דאג למיפוי מדוייק של מצבים אלה, ולאחר מכן הבהיר איך ניתן להשיגם, בסדרו אותם על גבי טבלה שהציגה באופן גראפי כל צעד בנתיב המוביל מעלה.

החיים משתפרים באופן מדורג. הם משתפרים מעט, ולאחר מכן הם משתפרים מעט יותר, ולאחר מכן מעט יותר. הדבר אינו קורה בבת-אחת. אי אפשר לצפות שיתקבל שיפור מוחלט בן-רגע, כמו זריקת פלא שמרפאה כל דבר, אלא אם כן, כמובן, האדם מסכים עם רעיון ההבל שכל קשר לא קיים בין ברייה שרוח חיים בה לבין החיים. בסיינטולוגיה משפרים את האדם ואת מודעותו. אין זה גופו, לא כרטיסי האשראי שלו, רכבו או מנגנונים נלווים או נספחים אחרים שמצויים סביבו. האדם עצמו הוא זה שבו חל השיפור.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים