-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
שירותי הסיינטולוגיהאנשים מפיקים תועלת מסיינטולוגיה באמצעות שירותים ספציפיים, ההופכים את הפילוסופיה שלה לפעילות דתית – יישום מעשי של עקרונות הסיינטולוגיה. מתן אודיטינג והענקת הכשרה הינם שני השירותים המרכזיים של דת הסיינטולוגיה. לכל שירות יש תוצאה סופית, המאפשרת לאדם להגביר את מודעותו הרוחנית ואת יכולתו. בעיותיו נפתרות, יחסיו האישיים משתפרים והשקפתו על החיים מתבהרת. הוא מבין את עצמו טוב יותר ויכולתו משתפרת.

סיינטולוגיה ניתנת ליישום בכל תחום בחייו של אדם. מערך שירותים, המוגדרים בבהירות, מאפשר לכל אחד ללמוד וליישם את היבטיה השונים. בדרך זאת מתקדמים אנשים במעלה הגשר אל חירות רוחנית.

הפרקים הכלולים בחלק זה מתארים את שירותי הסיינטולוגיה. הם ערוכים על פי המבנה של 'טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות', המתחילה בספרים ושירותי מבוא, ומתקדמת מעלה אל רמות שונות של אודיטינג ואל קורסים של הכשרה. כל קטיגוריות השירותים המוצעים בכנסיות ובמיסיונים נידונות כאן, כמו גם מערכת האתיקה של סיינטולוגיה, שעוזרת לאנשים ליישם סיינטולוגיה באופן שיאפשר להם להשיג את ההישגים הטובים ביותר.

כל פרק מתאר קטיגוריה מסויימת של שירות, וניתן לקוראו בנפרד. אם הקורא מתעניין במיוחד בקטיגוריה מסויימת, הוא יוכל למצוא אותה בתוכן העניינים ולקרוא פרק זה ראשון. יש לקרוא את כל פרקי הספר על מנת להשיג את מלוא ההערכה וההבנה של שירותי הסיינטולוגיה, המהווים את הגשר אל החופש.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים