-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
הגשר לחיים טובים יותר

דירוג מתייחס לשיפור ההדרגתי שמתרחש במהלך אודיטינג בסיינטולוגיה. יש שלבים להתקדמות בדרך ויש שלבים בעלייה במדרגות. המדרגות יכולות להיות מתונות או תלולות, או אפילו מדרון אנכי – שאיננו מהווה מידרג. הדרך הרצויה היא עלייה מדורגת כלפי מעלה.

המודעות הרוחנית של האדם משתפרת עם התקדמותו בסיינטולוגיה. מודעותו עולה כאשר הוא מקבל הכשרה ואודיטינג גם יחד – כל אחד מאלה נחוץ באותה מידה. רמות המודעות רשומות במרכז הטבלה ומקבילות במדוייק להתקדמותו של האדם בהכשרה ובאודיטינג.

מאז ומתמיד ראה האדם בעיני רוחו, במסגרת מורשתו הדתית, גשר על פני התהום בין המקום שבו הוא מצוי כעת לבין מישור גבוה יותר של קיום. לרוע המזל, רבים מאלה שניסו לחצות את התהום, נפלו אל מעמקיה.

אם נשתמש במטאפורה זאת, הרי שטבלת הסיווג, הדירוג והמודעות מייצגת, למעשה, את הגשר החוצה את התהום ומוביל אל המישור הגבוה יותר. זהו החזון שהאדם טיפח והוקיר לאורך עשרת אלפים שנה לפחות, והוא כעת בר-השגה על-ידי ביצוע הצעדים כפי שהם סודרו בטבלה. זהו מסלול מדוייק, עם נוהלים מדוייקים, שיישומם הנכון מביא להישגים רוחניים הניתנים לחיזוי. הגשר שלם וניתן לעבור עליו בבטחה.

סדרת רמות המודעות, הרשומות מלמטה כלפי מעלה במרכזה של 'טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות', כוללת, לדוגמה, אי-קיום, התנתקות, צורך בשינוי, דרישה לשיפור, תקווה וכן יכולת – אם נזכיר רק אחדות מהן. רמות אלה מייצגות את מה שהאדם מודע אליו בחייו. כל אדם מצוי אי-שם על רמות מודעות אלה. שאיפתה של הסיינטולוגיה היא לסייע לאדם להעלות את רמת המודעות שלו. כל עלייה במודעות מלווה בעלייה ביכולת, בתבונה ובפוטנציאל ההישרדות.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים