-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
פעילויות לשיפור חברתילא ניתן להתעלם מסימני ההתפוררות בחברה המודרנית – שימוש בסמים, פשיעה, חינוך כושל והתדרדרות מוסרית. כל אחד מתחלואי החברה ההרסניים האלה, באם ייעזב ללא תיקון, יהרוס בסופו של דבר את עצם היסודות שעליהם בנויה כל חברה תרבותית.

סיינטולוגים היו מודאגים תמיד מהתדרדרות זאת של החברה בכללותה, ביודעם היטב שלטכנולוגיה של מר האברד ישנם יישומים חילוניים נרחבים בעלי תועלת שלא תשוער מעבר לזירה הדתית. משתמשים במלה "טכנולוגיה" על מנת לתאר את "שיטות היישום של עקרונותיו של דבר-מה, בניגוד לידע גרידא של הדבר." מר האברד לא היה תיאורטיקן היושב במגדל שן. העקרונות שגילה נועדו לשימוש. לפיכך, המילה טכנולוגיה מתייחסת לשיטות שפיתח, שבאמצעותן ניתן ליישם עקרונות אלה.

יעילותה של טכנולוגיה חילונית זאת ביישומה הנרחב, היא אשר הביאה, החל משנות ה-60, להתלכדותם של סיינטולוגים עם לא-סיינטולוגים בשאיפה לעצור את ההתדרדרות בחברתנו ולעקור מהעולם את תחלואי החברה ההרסניים שבו.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים