-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין

מילון מונחים

ת
מיד היתה לפילוסופיה הנטייה ללקט עוד ועוד מילים ותוויות חדשות. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהפילוסוף מגלה תופעות בעולם החומרי או במיינד או במדעי הרוח אשר לא הובחנו או שלא זוהו כהלכה עד כה. לכל אחת מהן נדרשת מילה חדשה לשם תיאורה. למעשה, מחזור זה של הבחנות חדשות הדורשות תוויות חדשות מהווה כנראה את עצם צמיחתה של שפה. שפה היא לכן, מובן מאליו, התוצר של תצפיתנים חסרי שם ותהילה אשר הפכו מילה לפופולרית על מנת לתאר את הדבר שבו הבחינו.

השיטה שלפיה נהגו בדיאנטיקה ובסיינטולוגיה בהדבקת תוויות לתופעות או לדברים שהובחנו היתה במקורה להפוך פעלים לשמות עצם ולהיפך. העיסוק בפיתוח מינוחים חדשים נשמרה, למעשה, במינימום. עם זאת, נמצא כי מילים ישנות רבות בתחום הפילוסופיה העבירו לאנשים, בעת השימוש בהן, רעיון חדש לחלוטין. הדיוק בדיאנטיקה ובסיינטולוגיה דרש גישה מדוייקת יותר. גישה זו הושגה על-ידי מתן שמות לדברים באופן מיוחד תוך שימת לב למינימום בלבול עם תופעות שהן כבר מוכרות או משוערות. אוצר המילים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה אינו גדול, עם זאת.

בחיפוש אשר הביא להיווצרותן של דיאנטיקה וסיינטולוגיה, היתה התמודדות עם תופעות חדשות רבות אשר הביאו לראשונה לטכנולוגיה בת-ביצוע וניתנת לחיזוי על הנפש. נראה כי המצאת קומץ מילים חדשות בעלות משמעות חדשה שתאפשר להפוך טכנולוגיה זאת לאפשרית הינה מחיר קטן מאוד שיש לשלם.

מילון מונחים זה כולל את המונחים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה המופיעים בספר 'מהי סיינטולוגיה?'

הקודם הבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים