-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
רפורמה חברתיתבעוד שמנהיגים דתיים הכירו זה מכבר שלא ניתן לעשות הפרדה מוחלטת בין רווחתו הרוחנית של האדם לבין הבעיות בעולם הזה, מעטות הכנסיות שהתמסרו לשאיפה לרפורמה חברתית כפי שעשתה כנסיית הסיינטולוגיה. בזכות חריצותה והתמדתה, רבים מכירים בכנסייה כמנהיגת ההגנה על זכויות האדם, כמי שמתערבת בכל זירה שבה נתגלה אי-צדק.

ייתכן כי זה ייראה מוזר שכנסייה תערב עצמה באופן פעיל, כפי שעשתה כנסיית הסיינטולוגיה, בחשיפת התעללויות וניצול לרעה על-ידי הפסיכיאטריה ברחבי העולם, ניצול לרעה של החוק וזכויות האדם על-ידי ממשלות, שחיתות בין-לאומית במוסדות לאכיפת החוק וערב רב של תחלואים נוספים המהווים מטרד בחברה – אולם העובדה היא, שסיינטולוגים דואגים לעולם הזה כשם שהם דואגים לעולם הבא. הצהרת עיקרי האמונה של הכנסייה מתייחסת ספציפית לזכויותיו המושרשות של כל אדם, ללא תלות בגזעו, צבעו או עיקרי אמונתו, ופעולותיהם של סיינטולוגים בכל מקום מקנות למילים אלה ממשות.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים