-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
ההתאחדות לשיפור החיים והחינוך (ABLE)

הטכנולוגיות רבות העוצמה לקידום חברתי, אשר פותחו על-ידי ל. רון האברד, סיפקו לאנושות את הכלים לשינוי כיוון ההתדרדרות של חברתנו. כוחן של הטכנולוגיות הוכרו לראשונה על-ידי אלה שבעצמם התנסו בשיטות מצילות-חיים אלה של האברד. אנשים אלה מובילים מאז בפעילות לקידום באיזורי המצוקה של החברה. בהשראת דבריו של מר האברד "הפתרונות לייסורי האנושות נמצאים בידינו, והם זמינים לכל", מורים בארה"ב ובאנגליה מצאו שתלמידיהם, אשר השתמשו בטכנולוגית הלמידה שלו, הגיעו להישגים יוצאי דופן בקריאה, בלמידה ובהבנה. בדומה, היה אדם בכלא אשר גילה, לאחר שקרא אחד מספריו של מר האברד, כי כעת יש ברשותו כלים שיאפשרו לו להתגבר על התמכרותו לסמים. אחרים יישמו שיטות שאפשרו לפושעים לשקם עצמם באמת. כך הטכנולוגיה הופצה. והניסים החלו מתרחשים.

ניסים אלה קיבלו הכרה, ויישום שיטותיו של מר האברד לקידום חברתי התפשטו במהירות אל אותם איזורים ברחבי העולם שנזקקו להן נואשות. אולם, למרות הדרישה העצומה לשיטות אלה והתמיכה שהן זכו לה במשך עשרות השנים האחרונות, התדרדרות החברה קיבלה תאוצה, מלווה על-ידי ניסיונות שנעשו על בסיס פסיכיאטרי בתחומי החינוך והשיקום, אשר הוכחו כחסרי תועלת ואף מזיקים.

לפיכך התברר, כי רק על-ידי יישום רחב ותקני של טכנולוגית הלמידה של מר האברד, של שיטותיו לגמילת המכורים לסמים ולהחזרת פושעים למוטב, בצירוף תקנון ערכי המוסר שלו המושתת על השכל הישר, ניתן להבטיח תוצאות מועילות וארוכות טווח, הן ליחידים הנעזרים בפריצות דרך אלה, והן לחברה ככלל. כך החלה ההכרה בצורך בארגון שיספק את הטכנולוגיות הללו באופן שהן יהיו תמיד זמינות לשימוש על-ידי קבוצות חילוניות המבקשות לשפר מצבים בחברה – ארגון אשר יתמוך בהישגיהם בתיקון העוולות הנפוצות כיום.

ארגון זה הוא 'ההתאחדות לשיפור החיים והחינוך' (ABLE), תאגיד בין-לאומי לתועלת ציבורית המוקדש לקידום חברתי שלא למטרת רווח. ABLE הוקם ב-1988, ובכוחו להסמיך קבוצות מתאימות המוקדשות לקידום חברתי – להשתמש בטכנולוגיות של ל. רון האברד בפעילויות צדקה וחינוך חילוניות. בנוסף, מוטלת על ABLE האחריות החשובה להבטיח שטכנולוגיה זו תהיה ידועה וזמינה לכל מי שנזקק לה, ושהארגונים שהוסמכו להשתמש בטכנולוגיה מכוח סמליה המסחריים של ABLE, ישתמשו בה נכונה.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים