-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
ההתאחדות לשיפור החיים והחינוך (ABLE)

מחויבותו של ABLE לתוצאות מצילות חיים

ABLE הבין-לאומי, שבסיסו בלוס-אנג'לס, מבצע את תוכניותיו הן ישירות והן ברחבי העולם באמצעות רשתות משרדים יבשתיות ולאומיות. ABLE והמשרדים הקשורים אליו משגיחים בקפדנות על הפעילויות וההישגים של ארבעת הארגונים הביו-לאומיים לקידום חברתי שנידונו בפרקים קודמים: נרקונון הבין-לאומי, קרימינון הבין-לאומי, 'הארגון הבין-לאומי ליישום למידה' ו'מוסד הדרך אל האושר'.

כל אחד מארגונים בין-לאומיים אלה נושא באחריות העיקרית בתחום עיסוקו – בין אם גמילה מסמים, שיקום פושעים, חינוך או העלאת ערכי מוסר בציבור. כל ארגון מספק הכוונה, סיוע ותמיכה ישירות לקבוצות העוסקות בקידום חברתי ופועלות בחזית, כלומר, הקבוצות המקומיות של נרקונון, קרימינון, הארגון ליישום למידה ומוסד הדרך אל האושר – באמצעות רשתות המשרדים היבשתיים שלהם.

הפונקציה של ABLE היא להבטיח שהרשת לקידום חברתי כולה תיישם את הטכנולוגיה מצילת-החיים של מר האברד כיאות, לשם הבטחת יעילותן של התוכניות המתנהלות מכוח השמות והסמלים הקשורים בטכנולוגיה זו – כגון "נרקונון", "הארגון ליישום למידה" וסימני הלוגו שלהן. ABLE אף מיידע את הציבור באשר להצלחות המדהימות שמושגות באמצעות תוכניות אלה לקידום חברתי. לפיכך, ABLE לא זו בלבד שעוזר לאותם אנשים שמקבלים טכנולוגיה זו או שנעזרים בה ישירות כדי להשיג תוצאות ללא תקדים, אלא גם מפרסם את התוצאות בכל מגזר חברתי השואף לבער את השימוש לרעה בסמים, את האנאלפביתיות ואת הפשע, ולשפר את המוסר המתדרדר.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים