-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
נרקונון

כאשר המשיך מר בניטז בלימודיו, הוא הבין במהרה שתגליותיו הנפשיות והרוחניות של מר האברד כוננו את התקווה האמיתית הראשונה למכורים לסמים, והוא התחיל ליישם את החומר כדי לעזור לאסירים אחרים.

"כאשר החומר יושם לראשונה בשנת 1966 על קבוצת ניסוי בכלא מדינת אריזונה" דיווח מר בניטז, "הוא כלל רק את תרגילי התקשורת הבסיסיים. עם זאת, שבעה מתוך העשרה שהרכיבו את הקבוצה הראשונה 'עשו זאת', במילותיהם שלהם. סיפור הצלחתם התפשט אל בתי-כלא אחרים, ובהסתמך על מחקרים נוספים מאת ל. רון האברד, התוכנית התרחבה."

קבוצה התחלתית של עשרה אסירים צמחה למאה בתוך השנה הראשונה, ולמרות שבמקורה היא התארגנה כדי לעזור למכורים להרואין, שימושיותו ומעשיותו של נרקונון הובילו להתעניינות עצומה בקרב כלל אוכלוסיית הכלא. בשנת 1967 התירו רשויות הכלא לכל אסיר להצטרף לקבוצה, ומכאן ואילך נפתח נרקונון בפני כל הרוצים לשפר את חייהם.

מר בניטז כתב לל. רון האברד, אשר עודד אותו להרחיב את התוכנית. כנסיית הסיינטולוגיה בפניקס עזרה אף היא בהתרימה חומרי לימוד, וכך נולדה התוכנית היעילה ביותר בעולם לגמילה מסמים.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים