-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
נרקונון

כל אחד מארגונים בין-לאומיים אלה מהווה ארגון נפרד וחילוני העומד בזכות עצמו, ולכל אחד היסטוריה משלו של תרומות חיוניות לחברה. באמצעות השימוש בטכנולוגיה החילונית של מר האברד, הם שיפרו בהצלחה רבה את חייהם של מיליונים בעולם אפוף צרות זה.

קבוצות אלה למען שיפור חברתי קיימות על מנת להביא לשיפור אמיתי של התנאים בקנה-מידה עולמי – שאיפה המשותפת לכל הסיינטולוגים. לפעולות אלה אופי חילוני, אך הן נתמכות על-ידי כנסיות של סיינטולוגיה וסיינטולוגים ברחבי העולם, התורמים מזמנם וכישוריהם.

כל חברה מורכבת מיחידים. כאשר רבים מהם מגיעים לנקודה שבה הם מאבדים את ערכם העצמי ואת מיומנותם, כאשר הם אינם מסוגלים ו/או אינם מעוניינים לתרום באופן פרודוקטיבי ואינם מכבדים את זכויותיהם של האחרים ושל עצמם, וכשאינם רואים פתרון למצבם הקשה, אזי לפנינו חברה בצרות צרורות. עם זאת, כאשר הרוב זוכים להצלה ועולים על שביל המוביל להישרדות רבה יותר עבורם ועבור האחרים, אזי בידינו חברה שמוכנה לפתור את בעיותיה בהווה, ויכולה ליצור עתיד שבו תוכל התרבות לשגשג.

למען עתיד כזה פועלות הקבוצות לשיפור חברתי. הפרקים הבאים מתארים את פעילותן ואת העבודה שהן עושות כדי להפוך עתיד זה למציאות.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים