-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
חוד החנית של רפורמה חברתית

הסיינטולוגים מודעים לכך ביותר. לפיכך הם לקחו על עצמם את המשימה לדאוג לחירות האדם. מאחר שכפי שנרמז ונידון והוצהר בספר זה, שליחותה של סיינטולוגיה כרוכה בחופש רוחני. אולם כפי שלא תיתכן נסיקה לשחקים בעוד העוגן נעוץ בקרקע, כך לא ייתכן חופש רוחני אמיתי ומתמשך בעוד הרודנות ואי-הצדק מושלים באיזשהו אדם בקרבנו.

תקנון הכבוד של הסיינטולוג מצהיר בפשטות רבה: "שלמותך המוסרית כלפי עצמך חשובה יותר מגופך". ובעוד שלא ניתן לאכוף תקנון אתי, הוא מהווה משוּאה המסמלת אידיאל. עבור סיינטולוגים רבים הוא אפילו יותר מכך – זוהי ממשות שעל פיה יש לחיות. משום כך הם נחושים בדעתם לסמן את קו הגבול, להחזיק מעמד תחת אש עויינת, ולהראות במעשים שדי פירושו באמת לא עוד.

על מנת לקדם מאבקים אלה, הכנסייה, ביחד עם סיינטולוגים שאיכפת להם, ייסדו מספר ארגונים שלא למטרת רווח, כגון ועדת האזרחים לזכויות האדם (CCHR) השואפים לרפורמה חברתית באיזורים של שחיתות פסיכיאטרית, והוועדה הלאומית לאכיפת החוק והצדק החברתי (NCLE) כנגד הניצול של כוח השלטון. על מנת לחשוף לאור היום במהירות ובקנה-מידה נרחב את תוצאות מחקרה באיזורים אלה ובאיזורים אחרים, מוציאה הכנסייה לאור מגזין בין-לאומי.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים