-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
מבנה הכנסיות של סיינטולוגיה

לוח ההתארגנות בן שבע הדיביזיות

מר האברד פיתח את הדפוס המינהלי של לוח ההתארגנות בן שבע הדיביזיות ב-1965. מאז היה לוח זה בשימוש בכל כנסיות הסיינטולוגיה, בארגונים התומכים בהן ובארגוני הצדקה והחינוך הקשורים בהן. זהו סידור של פונקציות מינהליות, המתוכננות במיוחד כדי לתמוך במטרותיה הרוחניות של כנסייה.

כמצוין לעיל, דפוס זה כולל שבע דיביזיות, המתארות את כל הפעולות שהארגון מקיף. כל דיביזיה מחולקת בחלוקת משנה לשלוש מחלקות. בשבע דיביזיות אלה ובעשרים ואחת חלוקות המשנה שלהן ניתן למצוא את כל הפונקציות, החובות, העמדות, סדרי הפעולה וערוצי התקשורת בתוך הארגון.

הדיביזיה הראשונה היא משרד התקשורות של האברד – קרויה כך משום שתפקידיה העיקריים היו במקורם חלק ממשרדו של ל. רון האברד בימיה הראשונים של סיינטולוגיה. דיביזיה זו מייסדת, כלומר, דואגת לכך שהארגון ימשיך לפעול. בדיביזיה זאת, מחלקה 1 משיגה חברי צוות חדשים ומבטיחה שהם יכובעו בתפקידיהם בארגון. חבר צוות מכובע הינו אדם המסוגל לבצע במיומנות את המטלות הספציפיות של תפקידו.

דיביזיה שתיים היא דיביזית ההפצה. הפצה משמעותה לפזר או לחלק באופן נרחב. בכנסייה של סיינטולוגיה, דיביזיה זאת מיידעת את הציבור באשר לשירותים של סיינטולוגיה ולכתבי הדת שלה. היא מייצרת דברי דואר ופרסומים, כגון המגאזינים של הכנסייה הנשלחים לכל חברי הקהילה, ומפעילה את חנות הספרים של הכנסייה. כאשר חברי הקהילה כותבים ומבקשים מידע בנוגע לשירותים או מעוניינים להסדיר קבלת שירותים, הצוות בדיביזיה זו משיב לבקשות.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים