-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
שירותי הצ'פליין ושירותים רוחניים

שירותים רוחניים אחרים

הצ'פליין הוא רק אחד מהיועצים הרוחניים הרבים בצוותי הכנסיות המקומיות, שאף הם מספקים לסיינטולוגים שירותים מצילי חיים. לדוגמה, קיימים כמה יועצים רוחניים מוסמכים של סיינטולוגיה, בעלי הכשרה גבוהה בטכנולוגית הסיינטולוגיה לווידויים. הם שומעים וידוי מכל חבר קהילה שביצע חריגה מוסרית כלשהי ומבקש לקחת אחריות במטרה לתקן את מעשיו מן העבר. קיימת בידם הסמכות להעניק מחילה רוחנית לסיינטולוג שמשתתף בווידוי באופן כנה ומוחלט. כאשר מוענקת מחילה, היא תמיד מביאה לתוצאות מדהימות – לא זו בלבד שרצונו של האדם להתקדמות על הגשר מתחדש, אלא שחייו נראים בהירים בהרבה. בדרך זאת ניתן להשיג תחייה רוחנית אמיתית.

יועץ רוחני נוסף בצוות הכנסייה, אשר יכול למלא תפקיד חשוב בחייו הרוחניים של הסיינטולוג, הוא קצין האתיקה של הכנסייה. אחת הנקודות העיקריות שעליה אחראי קצין האתיקה היא עזרה לאנשים בקהילה בפתרון בעיות שבהן הם נתקלים בחייהם, אשר פוגעות בהתקדמותם על הגשר. קציני אתיקה בעלי הכשרה מסוגלים לעזור לאנשים להכניס סדר באיזורים בחייהם שיכולים להיות מעיקים מבחינה רוחנית ולמנוע בעדם מלחוות את ההישגים המלאים מהכשרה או מאודיטינג. קציני אתיקה אף מייעצים לסיינטולוגים שמוטרדים על-ידי אנשים אנטי-חברתיים, אשר כוונותיהם ופעולותיהם מזיקות לרווחתו הרוחנית של חבר הקהילה. כפי שמתואר בפרק הבא, ל. רון האברד גילה את יסודות האתיקה, ופיתח כלים רבים לשימושם של קציני האתיקה כדי לעזור לסיינטולוגים לנהל חיים מאושרים ואתיים יותר, ובכך להגדיל את יכולתם להשיג את שאיפותיהם הרוחניות.

יועץ רוחני של סיינטולוגיה ממלא תפקיד שטיבו מסורתי ובה בעת אינו מסורתי באופן ייחודי. העובדה שנתח כה ניכר מעבודתו מיועד לעזור לחלשים, למנוכרים ולעצובים, מהווה חלק מן המסורת. אך שלא על פי המסורת, באפשרותו לעשות יותר מאשר להציע להם סימפתיה וחמלה המבוססת על השכל הישר והאמונה. עם הכלים שהעניק ל. רון האברד, ביכולתו לשפר למעשה את מצבם.


הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים