-->
DanskDeutschDutchEnglishEspaסolFrançaisItalianoJapaneseMagyarNorskeRussianעבריתSvenska
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין

[Picture]  מ אגר הידע המלא המקיף את דת הסײנטולוגיה נכלל בלמעלה מארבעים מיליון מילים כתובות ומוקלטות הנוגעות לנושא - כולן מאת ל. רון האברד, המקור והמײסד של סײנטולוגיה.

לא ניתן להכחיש שהענײן הציבורי בסײנטולוגיה הולך וגובר במהירות. ספר זה נערך לראשונה ב-1992 על מנת לענות על הדרישה לספר עיון תמציתי על סײנטולוגיה. בשבע השנים שעברו מאז, הגדילה העצומה במספר הכנסיות, המיסיונים והקבוצות של סײנטולוגיה ברחבי העולם יצרה צורך בפרסום מהדורה עדכנית ומורחבת זאת.

בעוד שהתרחבות מתמשכת תשנה ללא ספק את המספרים פעם נוספת, דברים רבים ײשארו קבועים, לרבות, כמובן, הטכנלוגיה של סײנטולוגיה והשפעתה על כל מה שהיא באה במגע עמו. כדי להקל על הבנת התופעה הזו, מובא כאן תיאור מלא של סײנטולוגיה: הפילוסופיה הדתית שלה, עיסוקיה, ארגונה, פעילויותיה והשפעתה הגוברת על החברה.

כנסיית הסיינטולוגיה
הבין-לאומית
[Picture]

[Picture]ל. רון האברד:
המייסד של סיינטולוגיה

 
רון האברד הוא המייסד של סיינטולוגיה. הוא תיאר את הפילוסופיה שלו בלמעלה מ-5,000 כתבים הכוללים תריסרי ספרים, ...(עוד)

הצלחות
בסיינטולוגיה

סיינטולוגיה היא השער אל הנצח. זהו הנתיב לאושר ולחופש רוחני מוחלט. ...(עוד)

[Picture]
המורשת הדתית של סיינטולוגיה
תנועה דתית בהיסטוריה אימצה אל ליבה את החלום להפוך את העולם למקום טוב יותר. אכן, במרוצת הדורות שימשה הדת כמקור ...(עוד)
[Picture]תולדות התרחבותה של
סיינטולוגיה

סיפור התרחבותן של דיאנטיקה וסיינטולוגיה הוא סיפור פשוט. לאחר ...(עוד)
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים