-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
פרק 2

המורשת הדתית של
סיינטולוגיה
ל תנועה דתית בהיסטוריה אימצה אל ליבה את החלום להפוך את העולם למקום טוב יותר. אכן, במרוצת הדורות שימשה הדת כמקור ההשפעה הראשון במעלה להקניית תרבות על הפלנטה.

הידיעה שהאדם הוא נפש הינה עתיקה כאדם עצמו. רק לאחרונה, עם הופעתה של הפסיכולוגיה המערבית, החלו לצוץ הרעיונות על כך שהאדם אינו אלא בעל-חיים, מכניזם של גירוי-תגובה. הצהרות אלה חולקות על כל מסורת דתית המדברת על ה"נשמה", ה"רוח" או "כוח החיים", החובקים את האמונה שבה דבקים כל בני התרבות.

דת הסיינטולוגיה ממשיכה מסורת זאת ממש, של חיפוש האדם אחר זהותו הרוחנית. בסיינטולוגיה, האדם עצמו נחשב ליישות רוחנית, תטן. המונח לקוח מן הסמל או האות היוונית תטה אשר שימשה מזה זמן רב כסמל למחשבה או לרוח. לפיכך, על אף היותה תנועה דתית חדשה, הסיינטולוגיה הינה היורשת של הבנת אנשי הרוח מאז ראשית תולדות האנושות, שהאדם הוא ישות רוחנית השואפת להבין ולשפר את החיים. החיפוש היה ממושך, אך כעת התשובות מצויות בסיינטולוגיה עבור כל החפץ לבקשן.


הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים