-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
עובדות דמוגרפיות וסטטיסטיות על סיינטולוגיה


מספר הקבוצות העוסקות בפעילות קהילתית
וברפורמה חברתית

תמונה/צילום

כאשר סיינטולוגים נעשים מודעים יותר לבעיות ולחוסר הצדק בחברה, הם נוקטים יוזמה בייסדם ארגונים וקבוצות על מנת לחסל את הגרעינים המושחתים בה. במהלך השנים, כנסיות הסיינטולוגיה, חברי קהילותיהן וארגוני צדקה הקשורים בהן קידמו את המטרה של צדק חברתי והביאו לרפורמות בתחומי החוק והממשל, שהתחברו כולן למען הפיכת העולם למקום בטוח יותר עבור כולם. הגרף מתאר את התרחבותן של קבוצות לרפורמה חברתית, אשר נוסדו על-ידי סיינטולוגים וכנסיות שונות, לרבות קבוצות למען רפורמות, קבוצות לזכויות האדם וקבוצות של פעילויות קהילתיות אחרות.

הקודם הבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים