-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
דיאנטיקה, סיינטולוגיה ומעבר לכך

הגדרת מצבו של 'תטן פועל' היא "היות גורם ביודעין ומרצון על חיים, מחשבה, חומר, אנרגיה, מרחב וזמן."

מאחר שהאדם הוא טוב ביסודו, למרות תגובותיו המרושעות למיינד הריאקטיבי שלו, הרי שיישות שהיא 'קליר' מוכנה לבטוח בעצמה עם יכולות שכאלה. ובכל מקרה, לאף אחד לא יכולה להיות עוצמה רבה יותר מזו אשר בה הוא יכול לשלוט.

בסיינטולוגיה, קליר יכול לצעוד בדרכו לעבר 'תטן פועל', לא במשך עשרות השנים שנדרשו בימים עברו על מנת להגיע אפילו למצב הזמני, אלא תוך חודשים ספורים או לכל היותר שנה, פחות או יותר. וכאשר הוא משיג את המצב, אין הוא נתון עוד להתמוטטויות הפתאומיות שאין להן הסבר, כפי שקרה לפני 2,500 שנה. אדם יכול להגיע אל המצב הרצוי ולשמור עליו.

אחת מסגולותיו של OT, ובהחלט לא הפחותה שבהן, היא נצחיות וחופש אישיים, וביודעין, ממחזור הלידה והמוות.

הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים