-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
ל. רון האברד:
המייסד של סיינטולוגיה


תמונה/צילום
השבחים על עבודתו ימלאו כרך שלם – פרסים המכירים בהישגיו הספרותיים, תרומותיו כהומניסט, תגליותיו. אך הפרס הגדול מכולם, במיוחד להערכתו של מר האברד עצמו, היה הנפשות אשר להן הוא היה יכול לעזור באמצעות דיאנטיקה וסיינטולוגיה.

פריצות הדרך שלו בתחום המינהל איפשרו לאלפי בעלי מקצוע בשטח התעשייה, העסקים וענייני הקהילה, להכניס שפיות ויציבות אל מקומות עבודתם ואל קבוצותיהם.

מדי יום, תגליותיו של מר האברד בנושא האתיקה עוזרות להכניס סדר חדש בחייהם של אנשים, במשפחותיהם, בקהילותיהם ובסביבתם. מהיותו נושא מבולבל במשך שנים רבות, הוענקה לו בהירות ומעשיות חדשה.

כיום מיליוני אנשים מיישמים את עקרונותיו ומוצאים כי הם פועלים. באמצעות יישום זה, חלומו של ל. רון האברד, חלום המסכם אולי את התקוות של אנשי המחשבה במהלך הדורות – תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות, ושבה אדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר" – אינו רק אפשרי אלא אף בר-השגה.

למרות היותו מפורסם כמייסד הדיאנטיקה והסיינטולוגיה, לא ניתן לסווג את ל. רון האברד בפשטות. חייו היו מגוונים מדי, והשפעתו רחבה מדי. אנשי שבט הבנטו בדרום-אפריקה מכירים אותו כאיש חינוך; פועלי בתי-חרושת באלבניה מכירים אותו בשל תגליותיו המינהליות; ילדים בסין מכירים אותו כמחבר התקנון המוסרי שלהם; וקוראים בתריסר שפות מכירים אותו רק בשל ספריו. לוּ היה מר האברד מפסיק אחרי אחד מתוך הישגיו הרבים, הוא עדיין היה מהולל היום.

הפרקים המופיעים בהמשך בספר זה יספקו הבנה יציבה על תרומותיו של ל. רון האברד לאנושות, וכל הכלול בעמודים אלה נובע מעבודתו. על אף שניתן ליהנות מיתרונותיה של סיינטולוגיה מבלי להכיר לגמרי את מר האברד, לא ניתן להבין את האיש מבלי להבין סיינטולוגיה, משום שזוהי עבודתו, ועבודתו שלו בלבד.

כל כמה מאות או אלפי שנים, קם לו גאון ומוביל את האדם צעד קדימה לקראת חיים טובים יותר, תרבות טובה יותר. ל. רון האברד, מייסד הסיינטולוגיה, הוא אדם כזה.


הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים