-->
Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspaסol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientolףgiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
מהי סײנטולוגיה?
חפש
 דף הבית צור קשר  חדשות חנות ספרים מילון מונחים  קישורים  תפריט ראשי


מבוא
סיינטולוגיה -- הרקע שלה ומקורותיה
עקרונות הסיינטולוגיה ויישומם
שירותי הסיינטולוגיה
שירותי צ,פליין וייעוץ רוחני, ושירותי אתיקה וצדק
יעילותה של סיינטולוגיה
כנסיות של סיינטולוגיה ופעילויותיהן
פעילויות הקהילה
רפורמה חברתית
(WISE) המכון העולמי של סיינטולוגיה לעסקים
פעילויות לשיפור חברתי
הסטטיסטיקות והצמיחה של סיינטולוגיה
שאלות ותשובות בנושא סיינטולוגיה
ל. רון האברד
סימוכין
המורשת הדתית של סיינטולוגיה

 


למרות כל המסתורין האופף את האדם, אחד הדברים הראשונים שאותם הוא ידע בחושיו הפנימיים היה כי הוא יותר מסתם עוד בהמה ביער, יותר משרירים ועצמות גרידא, אלא שבאופן כלשהו הוא ניחן בניצוץ האלוהי, היותו ישות רוחנית.

חוכמה מעין זאת עיצבה את הבסיס לתרבות הגדולה הראשונה של המצרים, שתרבותם שרדה לאורך אלפיים ושבע מאות שנה. מהיותם העם הראשון אשר גבר על פחדיו המושרשים של האדם מפני רוחות אבותיו, הם אף היו בין הראשונים אשר הציעו שעל כל אדם לדאוג בעצמו לחייו המאושרים שבעולם הבא.הקודםהבא
 

| דף הבית | קישורים | מילון מונחים | חנות ספרים | דואר אלקטרוני | דעתך (סקר) | Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) |
© 2000-2004 Church of Scientology International כל הזכויות שמורות

למידע על סימנים מסחריים